Malayalam heroines alongside the bikini

Karthika Nair

Karthika Nair has no opposition for glamor roles. Pleiades reached, wearing a bikini photoshopped recently.

<--- PREVIOUSNEXT—>